top of page

Stera er med fra start til slutt

Fra idé til virkelighet

Vi tilbyr Computer Assisted Design (CAD), 3D-printing og prototyping. CAD er et verktøy for å designe 3D-modeller. Vi bruker SolidWorks.​ Vi eier 2 stk 3D-printere som kan brukes til rapid prototyping og produsere enkle eller komplekse komponenter i plast.​

Med tilgang til flere typer produksjonsverktøy og materialer, kan vi også produsere prototyper i full skala.

KONSTRUKSJON, DESIGN OG UTVIKLING

Hos Stera kan du få realistiske visualiseringer av 3D-modeller (rendering).​

Om du har en egen 3D-modell eller om det er modeller vi har designet, kan vi klargjøre bilder for markedsføring og kommersialisering.

VISUALISERING

Produksjonsunderlag er 2D-tegninger som viser dimensjoner og toleranser for bearbeiding. Vi gir deg produksjonsunderlag etter ISO-standard, og bruker standarden NS-ISO 2768-1-m.

Med vår erfaring kan vi også gi deg profesjonell rådgivning for valg av produksjonsmetoder.

PRODUKSJONSFORBEREDELSE OG –TEKNIKK

Styrkeberegninger utføres både for hånd og ved hjelp av Finite Element Method (FEM). Håndskrevne beregninger sammen med FEM-analyser sikrer at produktet tåler de mekaniske belastningene det utsettes for.

Vi kan utføre styrkeberegninger av både mekaniske konstruksjoner og fartøy.

BEREGNING OG ANALYSE

Stera sin produserte båt X-20
bottom of page